Leguit.com online communicatie bureau

Online marketing en communicatie bureau


Privacyverklaring Leguit VOF

Leguit VOF vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beschermd. In deze privacyverklaring willen wij u graag op een transparante en heldere wijze uitleggen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij zullen zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Uiteraard houden we ons aan de wet 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' (AVG).
Heeft u nog vragen over deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op!

Leguit VOF
Robert Regoutstraat 64
6042 CN Roermond
Email: info@leguit.com
Telefoon: 06 55 88 38 63

Doel van verwerking van uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om een overeenkomst / opdracht te kunnen uitvoeren en u een factuur te kunnen sturen. Bent u aangemeld voor onze nieuwsbrief? Dan is het doel om u onze nieuwsbrief te kunnen mailen. We zullen alleen persoonsgegevens verwerken die we minimaal nodig hebben om overeenkomst / opdracht te kunnen uitvoeren en om uw een factuur en/of nieuwsbrief te kunnen sturen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij:
Bedrijfsnaam
Voor- en achternaam contactpersonen
Adres organisatie
E-mailadres contactpersonen
Telefoonnummer contactpersonen
BTW-nummer als de BTW wordt verlegd

Wie gaan uw gegevens verwerken?

De gegevens worden ontvangen en verwerkt door Leguit VOF. Hosten wij u website? Dan worden uw gegevens ook verwerkt bij onze hostingspartners om bijvoorbeeld een domeinnaam te kunnen vastleggen of om u een nieuwsbrief te kunnen sturen. De partners waar wij mee samenwerken zijn: OVH, Google, Antagonist, Strato. De gegevens die online worden bewaard of verkregen worden beveiligd met een SSL-certificaat. Waar nodig zullen we verwerkingsovereenkomsten afsluiten met partijen waar uw persoonsgegevens aan worden verstrekt. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verstrekken aan partners die gevestigd zijn buiten de EU.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

We hebben maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. De volgende maatregelen zijn getroffen:
- Uw gegevens die online worden bewaard en verwerkt worden beveiligd met een beveiligde verbinding (SSL-verbinding);
- Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat;
- Onze online platvormen worden beveiligd met zo complex mogelijke wachtwoorden die periodiek worden gewijzigd;
- Waar mogelijk gebruiken wij tweetraps authenticatie voor een nog betere beveiliging;
- Inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) sturen we naar onze relaties altijd gescheiden.
- Data wordt versleuteld opgeslagen

Hoe lang slaan wij uw gegevens op?

Uw gegevens worden opgeslagen zolang de samenwerking bestaat. Na beƫindiging van de samenwerking worden uw gegevens definitief verwijderd. Gegevens worden bewaard zolang de wet dat vereist.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of wijzigen?

Stuur ons een e-mail en wij zullen u dan inzage geven in uw persoonsgegevens. U kunt via e-mail ook wijzigingen van uw gegevens doorsturen.

Recht op overdracht van uw gegevens

Heeft u voor een andere partij uw gegevens nodig, bijvoorbeeld een lijst van abonnees uit de website (database). We kunnen zorgen voor de overdracht en kunnen des gevraagd de gegevens aanleveren in pdf of Excel.

Recht om een klacht in te dienen

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan? Dan kunt u ons een mail sturen of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig?

Zonder uw gegevens kunnen we voor u geen opdracht uitvoeren, geen contact met u opnemen over de opdracht via e-mail of telefonisch en geen factuur mailen. Zonder uw e-mailadres kunnen we u niet berichten versturen. U heeft altijd het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens door Leguit VOF weer in te trekken.